czwartek, 18 października 2018

Pierwsze spotkanie w ramach projektu


Dziś odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu „5,5 miliona. Wdzięczni Ameryce”. Bardzo dziękujemy za przybycie wszystkim osobom zainteresowanym tą niezwykłą historią. 

Wspólnie wysłuchaliśmy prelekcji na temat Polskiej Deklaracji o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych, którą wygłosiła Monika Szczerbacz; obejrzeliśmy film From Poland with Love w atrakcyjny sposób przybliżający ten niezwykły dokument, a Ewa Wojtas zapoznała zebranych z portalem „Nieskończenie Niepodległa - Ludzie" (Polska 1926: Portret Zbiorowy II RP) – narzędziem służącym do przeszukiwania stron Deklaracji i podpisów złożonych na jej kartach.
Uczestnicy spotkania zostali zachęceni do włączenia się w działania, których celem jest poznanie losów podpisanych osób - dawnych mieszkańców Chełma i regionu, naszych przodków sprzed 100 lat, aby w ten sposób zachować o nich pamięć.
W naszej bibliotece zawiązał się już pierwszy zespół zadaniowy w składzie: Dorota, Elżbieta, Ewa, Małgorzata, Marta i Monika. I mamy pierwsze sukcesy! Kilka z nas odnalazło podpisy swoich babć i dziadków oraz innych krewnych. Ta niezwykła podróż w przeszłość dostarczyła nam wiele radości i wzruszeń oraz zachęciła do dalszych poszukiwań.

Jeśli chcesz przyłączyć się do projektu i wspólnie z nami poszukiwać w Deklaracji podpisów swoich bliskich oraz osób związanych z Chełmem i regionem - wypełnijpiątek, 12 października 2018

5,5 miliona. Wdzięczni Ameryce 1926Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane historią naszego regionu, w szczególności uczniów, nauczycieli historii, nauczycieli bibliotekarzy 
do udziału w projekcie

 „5,5 miliona. Wdzięczni Ameryce”Dotyczy on niezwykłego dokumentu stworzonego w roku 1926 przez mieszkańców II Rzeczypospolitej - Polskiej Deklaracji o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych, która była podziękowaniem społeczeństwa polskiego dla narodu amerykańskiego za wsparcie dyplomatyczne w odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku oraz za wydatną pomoc humanitarną dla naszego państwa, dotkniętego zniszczeniami I wojny światowej. Swój podpis pod tym wyjątkowym listem wdzięczności złożyło pięć i pół miliona osób – blisko 20% społeczeństwa II Rzeczypospolitej! Jest to jeden z największych imiennych spisów mieszkańców jej ziem, kolekcja własnoręcznych podpisów, zebranych wśród najwyższych dostojników władz centralnych, z Prezydentem Ignacym Mościckim i Marszałkiem Józefem Piłsudskim na czele; przedstawicieli władz samorządowych; hierarchów Kościoła Katolickiego i innych wyznań; różnego rodzaju organizacji i stowarzyszeń; studentów i profesorów uczelni wyższych oraz uczniów i nauczycieli szkół powszechnych i gimnazjów z całego terenu ówczesnej Polski: od Śląska po Wileńszczyznę i Polesie, od Pomorza po województwa tarnopolskie i stanisławowskie na dalekich Kresach Wschodnich.
Wśród 111 tomów Polskiej Deklaracji o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych znajdują się karty z podpisami mieszkańców Chełma i powiatu chełmskiego. 
W ramach prac naszego bibliotecznego zespołu chcemy odczytać jak najwięcej nazwisk widniejących pod Deklaracją i opowiedzieć historię osób podpisanych w 1926 roku - kim byli w momencie składania podpisu i jak potoczyło się dalej ich życie.

Dołącz do prac naszego zespołu! Stwórzmy razem opowieść o naszym regionie i jego mieszkańcach z roku 1926, a poprzez ich losy o 100 latach Niepodległej!

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne projektu 
18 października 2018 r. godz. 15.00
Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie, ul. Wieniawskiego 15