środa, 6 marca 2019

Podsumowanie dotychczasowych prac


Podsumowanie prac w projekcie „5,5 miliona. Wdzięczni Ameryce” i otwarcie wystawy„Razem podpisani – 1926. Wdzięczni Ameryce związani z Chełmem  i Ziemią Chełmską”

Dziś podsumowaliśmy dotychczasowe działania.  

W projekcie realizowanym lokalnie przez Bibliotekę Pedagogiczną w Chełmie pracowały trzy zespoły zadaniowe:
  • pierwszy stanowili uczniowie Szkoły Podstawowej w Białopolu pod kierunkiem nauczyciela historii,
  • w drugim pracowali nauczyciele z Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu,
  • trzeci zespół stworzyli nauczyciele bibliotekarze z Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie.

Bardzo dziękujemy zespołom za dotychczasową pracę! Dziękujemy również wszystkim, którzy nas wspierali w historycznych i genealogicznych poszukiwaniach oraz odtwarzaniu losów osób podpisanych pod Deklaracją.

Wspólnie udało się odczytać prawie 2 tysiące podpisów (58 stron) uczniów i nauczycieli z 30 szkół w 22 miejscowościach: Aleksandria Niedziałowska, Chełm (9 szkół), Chojno Nowe, Chojno Stare, Kajetanówka, Krzywice, Latyczów, Majdan Zahorodyński, Marynin, Okopy, Olchowiec Wieś, Olchowiec-Tartak, Pawłów, Rogatka, Siedliszcze (k. Dubienki), Siedliszcze, Strupin Duży, Świerże, Uchańka, Wojsławice, Wola Korybutowa II, Żalin.

Zidentyfikowano prawie 100 osób podpisanych pod Deklaracją, z tego ponad 80 to osoby związane z naszym regionem. Ich sylwetki prezentowane są na wystawie.

Wśród nich są m.in.:
Wincenty Okoń – wybitny pedagog, autor licznych podręczników i publikacji dla nauczycieli, podpisany jako uczeń szkoły powszechnej w Majdanie Zahorodyńskim;
Helena Brodowska-Kubicz – profesor historii Uniwersytetu Łódzkiego, podpisana jako uczennica szkoły powszechnej w Garbatówce;
przyszli poeci: Czesław Twardzik – podpisany jako uczeń szkoły powszechnej im. Tadeusza Kościuszki w Chełmie, Jan Szaczawiej – podpisany jako uczeń Państwowego Seminarium Męskiego w Chełmie; Wacław Iwaniuk – podpisany jako uczeń szkoły powszechnej w Chojnie Starym;
Tadeusz Ścibior – znany chełmski fotograf, podpisany jako uczeń szkoły ćwiczeń przy Seminarium Nauczycielskim Męskim;
Władysław Ukleja – artysta malarz, grafik, podpisany jako student Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie;

Nauczyciele, którzy w roku 1926 uczyli w chełmskich szkołach: dr Jadwiga Młodkowska, Halina Bobowska, Eleonora Denkiewiczowa, Irena Dziewiszkówna, Kazimiera i Józef Perzynowie, ks. Jan Walczak, Konstanty Jodko, Antoni Popławski, Ewaryst Stobnicki, Wincenty Zygmunt, Jadwiga Medyńska, Czesława Kontowtowa, Marian Jumborski.

Nauczyciele, którzy w późniejszych latach związali swoje losy z Chełmem i Ziemią Chełmską, a podpisali się jeszcze jako uczniowie w szkołach w swoich rodzinnych miejscowościach: Antonina Walczakówna (Jaworska) podpisana w szkole powszechnej w Świerżach; Ryszard Jaworski podpisany w Seminarium nauczycielskim Męskim w Turkowicach; Franciszek Duch podpisany w Seminarium Nauczycielskim w Chełmie; Janina Kunicka (Piątkowska) podpisana w gimnazjum w Wilnie; Władysława Gochówna (Szoc) podpisana w gimnazjum w Kraśniku; Maria Farbiszewska podpisana w gimnazjum w Lublinie; Irena Kubicka (Cichowicz) podpisana w gimnazjum w Bydgoszczy; Ferdynand Kosiba podpisany w gimnazjum w Brodach; Witold Jerzy Fałkowski podpisany jako uczeń szkoły powszechnej im. T. Kościuszki w Chełmie.


Prace nad odczytywaniem podpisów złożonych pod Deklaracją wciąż trwają. Każdy może się przyłączyć to tej pasjonującej przygody z historią! Serdecznie zapraszamy!


piątek, 1 marca 2019

Wystawa „Razem podpisani – 1926. Wdzięczni Ameryce związani z Chełmem i Ziemią ChełmskąWystawa, którą prezentujemy w marcu w Bibliotece Pedagogicznej w Chełmie jest wynikiem naszych prac w projekcie „5,5 miliona. Wdzięczni Ameryce”, zainicjowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Celem naszych prac w ramach projektu było odczytanie jak największej ilości podpisów złożonych pod Deklaracją, a także odnalezienie śladów jak największej liczby osób, które się pod nią podpisały, aby w ten sposób zachować o nich pamięć.

Do tej pory odczytaliśmy prawie 2 tysiące nazwisk ludzi, którzy mieszkali w naszym regionie, bądź w inny sposób byli z nim związani. Ale to nie koniec naszych poszukiwań. Wciąż odkrywamy nowe nazwiska, odtwarzamy losy i dokumentujemy historie kolejnych osób.

Wystawa prezentowana w bibliotece podzielona jest na dwie części - pierwsza ukazuje historię niezwykłego dokumentu, jakim jest Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych, druga przybliża losy ponad 80 sygnatariuszy Deklaracji - osób związanych z naszym regionem, uczniów oraz nauczycieli szkół, które ówcześnie funkcjonowały w danej miejscowości.

wtorek, 5 lutego 2019

Okólnik Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 18 marca 1926 r.Artykuł w 150. numerze "Kuriera Wileńskiego" z dnia 3 lipca 1926 r.


(źródło: polona.pl)


czwartek, 18 października 2018

Pierwsze spotkanie w ramach projektu


Dziś odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu „5,5 miliona. Wdzięczni Ameryce”. Bardzo dziękujemy za przybycie wszystkim osobom zainteresowanym tą niezwykłą historią. 

Wspólnie wysłuchaliśmy prelekcji na temat Polskiej Deklaracji o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych, którą wygłosiła Monika Szczerbacz; obejrzeliśmy film From Poland with Love w atrakcyjny sposób przybliżający ten niezwykły dokument, a Ewa Wojtas zapoznała zebranych z portalem „Nieskończenie Niepodległa - Ludzie" (Polska 1926: Portret Zbiorowy II RP) – narzędziem służącym do przeszukiwania stron Deklaracji i podpisów złożonych na jej kartach.
Uczestnicy spotkania zostali zachęceni do włączenia się w działania, których celem jest poznanie losów podpisanych osób - dawnych mieszkańców Chełma i regionu, naszych przodków sprzed 100 lat, aby w ten sposób zachować o nich pamięć.
W naszej bibliotece zawiązał się już pierwszy zespół zadaniowy w składzie: Dorota, Elżbieta, Ewa, Małgorzata, Marta i Monika. I mamy pierwsze sukcesy! Kilka z nas odnalazło podpisy swoich babć i dziadków oraz innych krewnych. Ta niezwykła podróż w przeszłość dostarczyła nam wiele radości i wzruszeń oraz zachęciła do dalszych poszukiwań.

Jeśli chcesz przyłączyć się do projektu i wspólnie z nami poszukiwać w Deklaracji podpisów swoich bliskich oraz osób związanych z Chełmem i regionem - wypełnijpiątek, 12 października 2018

5,5 miliona. Wdzięczni Ameryce 1926Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane historią naszego regionu, w szczególności uczniów, nauczycieli historii, nauczycieli bibliotekarzy 
do udziału w projekcie

 „5,5 miliona. Wdzięczni Ameryce”Dotyczy on niezwykłego dokumentu stworzonego w roku 1926 przez mieszkańców II Rzeczypospolitej - Polskiej Deklaracji o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych, która była podziękowaniem społeczeństwa polskiego dla narodu amerykańskiego za wsparcie dyplomatyczne w odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku oraz za wydatną pomoc humanitarną dla naszego państwa, dotkniętego zniszczeniami I wojny światowej. Swój podpis pod tym wyjątkowym listem wdzięczności złożyło pięć i pół miliona osób – blisko 20% społeczeństwa II Rzeczypospolitej! Jest to jeden z największych imiennych spisów mieszkańców jej ziem, kolekcja własnoręcznych podpisów, zebranych wśród najwyższych dostojników władz centralnych, z Prezydentem Ignacym Mościckim i Marszałkiem Józefem Piłsudskim na czele; przedstawicieli władz samorządowych; hierarchów Kościoła Katolickiego i innych wyznań; różnego rodzaju organizacji i stowarzyszeń; studentów i profesorów uczelni wyższych oraz uczniów i nauczycieli szkół powszechnych i gimnazjów z całego terenu ówczesnej Polski: od Śląska po Wileńszczyznę i Polesie, od Pomorza po województwa tarnopolskie i stanisławowskie na dalekich Kresach Wschodnich.
Wśród 111 tomów Polskiej Deklaracji o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych znajdują się karty z podpisami mieszkańców Chełma i powiatu chełmskiego. 
W ramach prac naszego bibliotecznego zespołu chcemy odczytać jak najwięcej nazwisk widniejących pod Deklaracją i opowiedzieć historię osób podpisanych w 1926 roku - kim byli w momencie składania podpisu i jak potoczyło się dalej ich życie.

Dołącz do prac naszego zespołu! Stwórzmy razem opowieść o naszym regionie i jego mieszkańcach z roku 1926, a poprzez ich losy o 100 latach Niepodległej!

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne projektu 
18 października 2018 r. godz. 15.00
Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie, ul. Wieniawskiego 15